Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Värmeföretagare i andra generationen

Lappobon Mikko Palomäki har 40 års erfarenhet av flisvärmeproduktion, först på sin egen gård och sedan med ett värmeföretag som bisyssla till jordbruket. Under årens lopp har volymerna ökat, och nu är det sönerna Antti och Ville Palomäki som driver verksamheten.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Mikko, Antti och Ville Palomäki står framför en hög trave virke som ska flisas. Snön ligger på marken och solen skiner.

Mikko (till höger), Antti och Ville Palomäki säger att det är viktigt att välja rätt plats för att förvara virket. En bra plats är till exempel en vind- och solexponerad åker, där virket torkar bra. När lagerplatsen är intill en väg som bär tunga fordon kommer man lätt åt att lasta och flisa.

08.02.2022

Text och bild: Arto Takalampi

Jordbrukaren Mikko Palomäki blev värmeföretagare på samma sätt som många andra i branschen: genom att först värma gårdens egna byggnader med träflis, för att sedan märka att det finns efterfrågan också på annat håll.

– Vi byggde svinhuset 1982 och skaffade samtidigt en flispanna för att värma svinhuset och huset. Träden kom från vår skog och de flisades till en början i en hög på gården. Vi kunde ta till vara också sågytorna från cirkelsågningen på det sättet, säger han.

År 1999 frågade företaget Veljekset Ala-Talkkari Oy i Hellanmaa i Lappo om Palomäki skulle kunna tänka sig att leverera flis till fabrikens dåvarande värmecentral. Så började samarbetet med företaget, och snart utvidgades det så att Palomäki började sälja värme.

– När fabriken byggdes ut under årens lopp förnyades också dess värmecentral, som nu har en effekt på 500 kilowatt, säger Mikko Palomäki.

Senare började han sälja värme också till Ala-Talkkaris tidigare fabrikshall, där det finns en 150 kilowatts panna. En grannfabrik som övergick i företagets ägo har värmts upp med en 300 kilowatts värmecentral sedan 2007.

För femton år sedan började Palomäki leverera värme också till ett litet fjärrvärmenät som ägs av Lappo stads elbolag Lapuan energia och förser byskolan och några privata fastigheter med värme. Där används en 150 kilowatts värmecontainer. 

Fakturerar enligt åtgången

I generationsskiftet 2010 gick gården vidare till bröderna Antti och Ville Palomäkis jordbrukssammanslutning, och samtidigt fortsatte också värmeföretaget i den nya generationens namn.

– Vi lärde oss så småningom, och vi har haft en bra lärare, för pappa kom alltid när vi behövde honom, säger Antti.

När Mikko blev tvungen att genomgå några operationer hade sönerna redan tagit över mera ansvar för verksamheten. Mikko, som dittills hade arbetat ihärdigt, kunde så småningom dra sig tillbaka.

– Värmeföretagandet har passat mig bra vid sidan av jordbruket. Visst var det tungt ibland att sköta allt ensam, då jag också hade svinhuset att ta hand om. Ibland gick nattsömnen förlorad, säger han. 

Mikko, Ville och Antti Palomäki står vid en container med träflis.Enligt Mikko, Ville och Antti Palomäki är flisens kvalitet extra viktig under köldperioder. En 500 kilowatts värmecentral kan förbruka tio löskubikmeter flis per dygn när det är riktigt kallt, och då fyller man på förrådet varannan dag. 
  

Värmeföretaget har fungerat enligt samma princip hela tiden. Palomäkis levererar flis till värmecentralerna som användarna äger, och producerar värmen som de säljer. Faktureringen baserar sig på den energi som levererats.

Företaget sköter också en del mindre underhåll av värmecentralerna, sotar och tömmer askan. Värmeproduktion kräver dagliga övervakningsbesök på platsen, två gånger om dagen under vinterhalvåret. Man har inte installerat någon fjärrövervakning eftersom trion Palomäki bor i närheten av alla värmepannorna.

– Det säkraste sättet är att gå dit själv och kontrollera att allt fungerar som det ska. Alla uppvärmningsobjekten finns längs en tio kilometers cirkel, förklarar Antti.

Både Antti och Ville har andra ordinarie arbeten och sköter värmeföretaget vid sidan om. Dessutom värmer de fortfarande byggnaderna på hemgården, även om svinhuset stått tomt de senaste fem åren.

– När vi också hade svinhuset i bruk var det mycket att göra, även om vi kunde dela det på tre personer. Sommartid arbetar vi med jordbruket, men då är värmebehovet lyckligtvis mindre, säger Ville.  

Flisens kvalitet är extra viktig i köldväder

Det går åt ungefär ett par tusen löskubikmeter träflis per år för att värma fastigheterna som bröderna Palomäki har på sitt ansvar. Behovet varierar från år till år beroende på hur kallt det är, men kölden i december i fjol är ett bra exempel.

– I den största värmecentralen på 500 kilowatt går det som mest åt tio löskubikmeter om dagen när det är riktigt kallt, säger Antti Palomäki.

Ett stort värmebehov kräver flis av god kvalitet, något som blir ännu viktigare under köldperioder. Enbart hyggesrester blir inte tillräckligt bra och driftsäkert, förklarar Antti.

Flisen tillverkas huvudsakligen av slanor och förstagallringsvirke av massavedsmått. När åtgången är stor köper bröderna virket via skogsvårdsföreningen och hämtar det med virkestransportbilar.

– Transporter på mindre än tio kilometer gör vi med vår egen skogsvagn. Sedan bränner vi också en del röjningsvirke, säger Antti.

Virket förvaras på två ställen på gården, på åkrar med mycket blåst och sol, där det får torka i ett till två år. När man flisar gör man på en gång så mycket flis som får plats i förrådet, vilket är ungefär 400 till 500 kubikmeter.

Med många års erfarenhet på nacken säger Mikko att det inte skulle ha blivit något av verksamheten utan ett bekant samarbetsnätverk. I det ingår skogsvårdsföreningen, åkaren, flisentreprenören och användaren.

– Det största orosmomentet är tillgången till virke, om man låter EU komma åt skogarna, säger Mikko, och syftar på EU:s planer, till exempel taxonomikriterierna.

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.