Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

Vi arbetar med skog, natur och skogsägare

Vi som jobbar på Skogscentralen producerar information om skog och natur, granskar utförda arbeten i skogen, beviljar stöd och ger skogsägare råd i skogsvård, naturhänsyn och skydd av skog. Och mycket mer. Här berättar tre medarbetare om sitt arbete och vad som driver dem.
Enkät
Fyll i det här fältet.
Gillade du artikeln? Nej, inte alls
Fyll i det här fältet.
Anni Pylvänäinen sitter på en trädstam i en vintrig skog.

Det viktigaste i Anni Pylvänäinens arbete är att lyssna på skogsägarna och höra vilka mål de har.

08.03.2022

Text: Eva Ekholm, Maria Mäki-Hakola, Outi Tehomaa

”Jag arbetar med rådgivning för skogsägare i skogs- och naturfrågor. I naturvårdsrådgivningen ligger huvudvikten på att göra upp miljöstödsansökningar åt skogsägare. Miljöstöd kan beviljas för trädbevuxna livsmiljöer i naturtillstånd eller ett tillstånd som påminner om naturtillstånd. Jag bedömer naturobjekt både på kontoret och i terrängen, och pratar med skogsägaren om frivilligt skydd av dem. Skogsägaren kan om hen vill ingå ett tioårigt tidsbegränsat miljöstödsavtal med Skogscentralen, och ersättningen betalas i början av avtalsperioden.

Jag ger också råd till de skogsägare som enligt Skogscentralens uppgifter har många olika utvecklingsmöjligheter på sin skogsfastighet eller som inte har haft någon aktiv verksamhet i sin skog på ett tag. I rådgivningen går vi tillsammans igenom vad allt som skulle kunna göras på skogsfastigheten, hur man använder tjänsten MinSkog.fi och hur man kan ta hänsyn till naturen. Målet med rådgivningen är att skogsägaren ska förstå de olika alternativen i sin skog med beaktande av egna mål och preferenser. Många skogsägare är inte medvetna om allt som finns i den egna skogen.

Jag tog min examen som skogsbruksingenjör vid Sydöstra Finlands yrkeshögskola 2017. Att söka jobb i skogsbranschen var en lång process, och min första anställning var inom handeln. Tiden gick, och jag bestämde att jag måste göra något avgörande för att få ett arbete inom det yrke jag är utbildad till, och grundade så ett företag inom skogsbranschen. Men min verksamhet hann knappt komma igång förrän jag fick jobb på Skogscentralen 2019.

I mitt arbete gillar jag när jag får en skogsägare att bli riktigt intresserad av sin skogsfastighet. Jag upplever det också som viktigt att öka medvetandet om att hänsyn till naturen inte utesluter den ekonomiska sidan av att äga skog. Jag är själv skogsägare och utför plantskogsvård i min skog. För en tid sedan grundades där också ett litet miljöstödsområde.

Anni Pylvänäinen, kundrådgivare i skogs- och naturvård

Juha Inkilä lutar mot ett träd i skogen.Juha Inkilä är för öppet tillgänglig information.

”I mitt jobb funderar jag på hur skogsägare och skogsproffs bättre kan utnyttja den öppna skogs- och naturinformationen som Skogscentralen producerar. Dessutom utreder jag frågor kring underhållet av bakgrundssystemen och servrarna, deltar i utvecklingen av nya tjänster, svarar på kundernas frågor och håller presentationer och föreläsningar.

Jag började på Skogscentralen 2013. Då hade jag tagit examen som jord- och skogsbruksmagister och forstmästare vid Östra Finlands universitet. Jag hann jobba ett år på universitetet innan jag fick jobb på Skogscentralen. Det bästa i mitt nuvarande arbete är när jag lyckas lösa ett problem. Jag är nöjd om jag kommer på en lösning som automatiserar, underlättar eller gör att kvaliteten i verksamheten blir jämnare. Det är jag som planerat och genomfört huvudparten av lösningarna i den öppna skogs- och naturinformationen. Jag är för öppet tillgänglig information, så det här var en viktig uppgift också för mig personligen.

Då skogs- och naturdata som Skogscentralen publicerar är öppna ger det lika möjligheter och breddar skaran av användare. Alla kan använda den öppna informationen som de vill, forska eller till exempel leta efter en bra utflyktsplats. Skogscentralens öppna data utgör grunden för skogsdataekosystemet, som i framtiden stärks ytterligare, då också andra aktörer deltar i underhållet av dataunderlaget. Alla har nytta av att data om skogen och naturen är så uppdaterade som möjligt. I år börjar vi sannolikt få information direkt från avverkningsmaskinerna, och med den kan vi erbjuda ännu mer uppdaterad skogs- och naturinformation.

Jag äger skog i Uleåborgstrakten. Jag vill prova olika saker i min skog och producera virke på ett sådant sätt att det orsakar så lite skada som möjligt på naturen. Att jag själv är skogsägare är definitivt en fördel i arbetet. Det ger en förståelse för vilka tjänster och material som kan vara nyttiga och lätta för skogsägarna att använda.”

Juha Inkilä, expert på skogsdata

Nina Myllykangas framför en gran.Nina Myllykangas påminner om att också små gärningar för den biologiska mångfalden kan ha stor betydelse.  

”Det bästa med mitt arbete är att se när något faller på plats, eller när någon får en aha-upplevelse. Kontakten med människor är också något fint. Jag jobbar för naturvården men med människor.
Jag har studerat miljöbiologi vid Åbo Akademi och blev utexaminerad år 2008. Jag sökte alla jobb som fanns att söka då jag flyttade hem tillbaka till Österbotten efter studierna. Min mamma kände till Skogscentralen och tipsade mig om att söka jobb där. Jag skickade in en ansökan och fick sedan flera korta anställningar efter varandra och med tiden fast tjänst. Jag har haft turen att ha fantastiska kollegor som har lärt mig massor om skogen. Det mesta jag vet om skogen har jag lärt mig sedan jag började på Skogscentralen.

Mitt arbete handlar om att beakta naturen i skogsvården, frivilligt skydd av skog och aktiva naturvårdande åtgärder som iståndsättande och vattenvård. Utvecklingen har gått i rätt riktning och naturvården uppmärksammas på helt annat sätt i dag än till exempel då jag började här. Vi har mycket produktionsskog i Finland och skogen är viktig för oss. Det spelar roll vad vi gör i skogarna och att vi vårdar naturen. Det finns alltid verktyg att ta till för att öka mångfalden i alla skogar, och alla små åtgärder räknas.

Mitt arbete utförs främst framför datorn. Jag koordinerar och planerar. Jag jobbar mera med människor än med skog, det är ganska lite fältjobb. 
På fritiden är jag ute i skog och mark med mina barn. Jag försöker se till att barnen blir bekanta med naturen, skogen och skogsbruk och lär sig varför skogen ser ut som den gör.

Jag tycker det är viktigt att hålla i minnet att skogsägaren själv bestämmer om sin skog. Jag brukar uppmuntra skogsägarna att bekanta sig med vad de äger och att fundera på vilka målsättningar de har med skogen. Besluten ska vara medvetna.”

Nina Myllykangas, expert på naturvård

Kommentarer

Ingen har ännu kommenterat artikeln.

Kommentera

Skicka din kommentar med formuläret nedan. Alla fält måste fyllas i.

Fyll i det här fältet.