Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

09.07.2024 Skogsbruk

Lärk i stället för den skadekänsliga granen – skogsägaren förbereder sig på klimatförändringen

Skogsägaren Jussi Vesala planterar helst inte längre granar som är känsliga för torka och olika skador. Allt fler skogsägare är intresserade av att prova på att odla främmande trädslag som ek, lärk eller klibbal.

Jussi Vesala tittar på lärken i hans plantbestånd.

09.07.2024 Skogsbruk

Lärk i stället för den skadekänsliga granen – skogsägaren förbereder sig på klimatförändringen

Skogsägaren Jussi Vesala planterar helst inte längre granar som är känsliga för torka och olika skador. Allt fler skogsägare är intresserade av att prova på att odla främmande trädslag som ek, lärk eller klibbal.

Jussi Vesala tittar på lärken i hans plantbestånd.

09.07.2024

Lärk i stället för den skadekänsliga granen – skogsägaren förbereder sig på klimatförändringen

Skogsägaren Jussi Vesala planterar helst inte längre granar som är känsliga för torka och olika skador. Allt fler skogsägare är intresserade av att prova på att odla främmande trädslag som ek, lärk eller klibbal.

Läs mer
Helikoptern sprider ut askgödselmedel i skogen.

25.06.2024

Så lyckas du med skogsgödslingen – 5 tips

Skogsgödsling är ett snabbt sätt att öka trädbeståndets tillväxt och kolbindning samt att förbättra skogsbrukets lönsamhet. Hurdana skogar lönar det sig att gödsla? Och hur åtgärdas näringsobalans som stör trädbeståndets tillväxt? Expert på skogsvård, Tatu Viitasaari från Skogscentralen ger tips för hur man ska planera gödslingen.

Läs mer
En man röjer plantbeståndet med en röjsåg på sommaren.

11.06.2024

Hur ska plantbeståndet vårdas? – 10 frågor

Plantskogsvård är en av de viktigaste skogsvårdsåtgärderna. Vad ska man göra i plantbeståndet och när? Hur mycket kostar arbetet? Projektchef Juha Tuononen vid Skogscentralen svarar på vanliga frågor om plantskogsvård.

Läs mer
Inna Salminen står vid ett avverkat område. I bakgrunden syns två personer som planterar träd.

28.05.2024

Precisionsskogsbruk beaktar skogens särdrag

Inom precisionsskogsbruk utnyttjas olika skogsvårdsalternativ med beaktande av ekologiska och ekonomiska mål. Precisionsskogsbruket lämpar sig bra till exempel för beståndsfigurer på flera hektar, som har skötts som ekonomiskogar.

Läs mer
Anne-Mari Tarkkio går i granskog.

14.05.2024

Amskidabamski vårdar sina skogar för kommande generationer

Anne-Mari Tarkkio är känd i sociala medier under namnet Amskidabamski, det vill säga Amski. Hon är en ung hemmansägare som har blivit populär genom att publicera innehåll om sitt hemman i sociala medier. När Amski köpte sin gård 2018 medförde generationsväxlingen inte bara mark utan också skogar.

Läs mer
En kvinna i mygghatt samlar granskott i en korg.

30.04.2024

Granskotten är försommarens delikatess – 3 tips för plockarna

I slutet av våren ljusnar de mörka granskogarna upp en stund då skotten dyker upp i grenarnas spetsar. Granskotten är skogsgranens unga och mjuka årsskott och har blivit mycket populära tack vare de vitaminer och antioxidanter som de innehåller. Skotten kan användas för matlagning och som medicin och de är lätta att lagra genom att frysa ner dem hemma.

Läs mer
Blogg

Vi frågar

Lönar det sig att gödsla skogen?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Tänker du söka stöd för vård av plantbestånd och unskog i år?

Ja (80%)
Nej (20%)

Röster sammanlagt 5 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på X

Se mer på Twitter