Hoppa till innehåll
Till Skogscentralens sidan minSkog.fi
Till första sidan
Suomeksi

14.11.2023 Natur

Vattnet återvände till myren – så här lyckades restaureringen

Heikki Mosorin från Pudasjärvi är nöjd med restaureringen av en myr på sina marker. Avrinnande vatten har styrts till den uttorkade myren och inga näringsämnen rinner längre ut i den naturliga bäcken. Nu ser Mosorin fram emot hjortron och ripflockar på myren.

Myren Tervonsuo i Pudasjärvi på hösten. Det har samlats vatten på myren.

14.11.2023 Natur

Vattnet återvände till myren – så här lyckades restaureringen

Heikki Mosorin från Pudasjärvi är nöjd med restaureringen av en myr på sina marker. Avrinnande vatten har styrts till den uttorkade myren och inga näringsämnen rinner längre ut i den naturliga bäcken. Nu ser Mosorin fram emot hjortron och ripflockar på myren.

Myren Tervonsuo i Pudasjärvi på hösten. Det har samlats vatten på myren.

14.11.2023

Vattnet återvände till myren – så här lyckades restaureringen

Heikki Mosorin från Pudasjärvi är nöjd med restaureringen av en myr på sina marker. Avrinnande vatten har styrts till den uttorkade myren och inga näringsämnen rinner längre ut i den naturliga bäcken. Nu ser Mosorin fram emot hjortron och ripflockar på myren.

Läs mer
Jere och Jorma Hirsimäki står framför en skogsmaskin, vända mot kameran.

31.10.2023

Ägarbyten är aktuella också i skogsbranschens företag

Generationsskifte är ofta orsaken till att företag byter ägare. Oberoende om man säljer till en utomstående eller genomför generationsskifte mellan nära släktingar är det viktigt att förbereda sig noggrant. I skogsmaskinsföretaget JP Metsäkoneurakointi Oy i Södra Österbotten förberedde man ägarbytet i flera år. 2021 gick företaget från far till son.

Läs mer
Antti Ruuskanen och Tero Pitkämäki står i skogen.

19.10.2023

Före detta medtävlare driver numera virke tillsammans

Efter karriären som spjutkastare grundade Antti Ruuskanen och Tero Pitkämäki ett gemensamt skogsserviceföretag. I år börjar de första askgödslingarna på torvmarker. Företagarna anser det lönsamt att ta tillvara virkesförråden i torvmarksskogar.

Läs mer
Jussi Vatanen sitter på huk intill en källa i skogen.

12.10.2023

Jussi Vatanen har vuxit sig till skogsägare

Skådespelaren Jussi Vatanen odlar maltkorn och brukar skog på sin hemgård i Sukeva, Sonkajärvi. Vatanen äger torvmarksskog och överväger alternativen med att rensa dikena eller gödsla skogen med aska. Skogsdebatten hoppas han ska bli mer sansad.

Läs mer
En mossbelupen, kvistig låga i skogen.

03.10.2023

Död ved kryllar av liv

En fjärdedel av arterna som lever i de finländska skogarna är beroende av död ved. Därför är mängden torrakor och lågor viktig för hela ekosystemet och för arternas fortlevnad.

Läs mer
En man står med ryggen till och betraktar en skog som skulle behöva gallras.

19.09.2023

Varför är det en bra idé för skogsägare att ta tillvara energived? 7 frågor

Efterfrågan på energived har ökat rejält. Men i vilka skogar får man energived och hur mycket används i energisektorn? Kyösti Turkia är expert på bioenergi och bioekonomi vid Finalnds skogscentral. Nu svarar han på sju vanliga frågor om energived.

Läs mer
Blogg

Vi frågar

Skulle du vilja ärva skog?
Ja Nej

Resultatet på förra månadens fråga

Tänker du söka Metka-stöd nästa år?

Ja (67%)
Nej (33%)

Röster sammanlagt 3 st

Skogscentralen på Facebook

Se mer på Facebook

Skogscentralen på Twitter

Se mer på Twitter